" ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM "

Upozornenie:
Žiadosť o poukážku je možné vyplniť len počas vyhláseného kola. Termíny otvorených kôl v projekte Zelená domácnostiam II sú zverejnené v
Harmonograme plánovaných kôl.
- momentálne je možné žiadať o dotáciu na slnečné kolektory ( od 22.06.2020 do vyčerpania alokovanej sumy vo výške 3.000.000.).

Viac na : https://zelenadomacnostiam.sk

Požiadať o poukážku : https://zelenadomacnostiam.sk/sk/domacnosti/ziadost-o-poukazku/

Upozornenie:
O poukážku by ste mali žiadať až vtedy, ak ste si istí, že chcete zariadenie dať v najbližšom čase nainštalovať. Aby bola vydaná poukážka platná, domácnosť musí poukážku uplatniť u oprávneného zhotoviteľa najneskôr do 30 dní od dátumu vydania poukážky, ktorý je uvedený na poukážke, a zároveň musí zhotoviteľ požiadať o preplatenie poukážky do stanoveného termínu od tohto dátumu. V pripravovaných kolách je platnosť poukážky 3 mesiace.