Ohrievače vody zn.LOGITEX predstavujú nové technické riešenie ohrevu vody pri využívaní ekologicky čistých zdrojov energie. Pre ohrev vody sa využíva energia slnka, ktorá pomocou fotovoltických článkov vyrába jednosmerný elektrický prúd, ktorý zohrieva vodu v zásobníku. Originálnym riešením je napojenie výhrevnej špirály na fotovoltické panely, pri ktorom nevznikajú žiadne straty elektrickej energie a preto zariadenie pracuje veľmi efektívne, pričom je zabezpečená tepelná ochrana a bezpečná regulácia celého systému.

   Jednoduchosť a variabilita umiestnenia FV panelov, ich bez údržbová prevádzka a veľmi jednoduché prepojenie so zásobníkom vody pomocou tenkého elektrického kábla dáva prakticky neobmedzené možnosti využitia zariadenia v rodinných a panelových domoch, ako aj v priemyselných objektoch.

   Z celospoločenského hľadiska sa jedná o výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

Využitie FV panelov na ohrev vody je ekologická výroba elektrickej energie, ktorú si v plnom rozsahu spotrebováva priamo výrobca. Nie sú potrebné žiadne povolenia na pripojenie a nemusia sa nakupovať ďalšie prídavné zariadenia. Je to zatiaľ najefektívnejšie a bezstratové využitie ekologickej elektrickej energie z fotovoltických panelov.

MOŽNOSTI OHREVU :

Intenzitu slnečného svetla ovplyvňuje počasie a ročné obdobia. Preto hybridné ohrievače vody značky LOGITEX sú určené na predohrev, ohrev a doohrev vody v prípade použitia elektrického zdroja z fotovoltických panelov na ohrev vody.

Rozmery ohrievačov vody " LOGITEX " .

Hybridné ohrievače vody " LOGITEX " možnosti a prevedenia.