Slnečné termické kolektory môžeme použiť na :

1. PRÍPRAVA OHRIATEJ PITNEJ VODY ( OPV )

priamy solárny ohrev a príprava ohriatej pitnej vody (OPV) v solárnom volne stojatom zásobníku :

solárny predohrev-ohrev jestvujúceho ohrievača TV (bojlera) v obývanom objekte zo solárneho zásobníka :

2. PRIKUROVANIE BUDOV A OBYTNÝCH PRIESTOROV

priamy solárny ohrev a príprava ohriatej pitnej vody (OPV) a vody pre kúrenie v solárnom kombinovanom akumulačnom zásobníku :

  • A1 schéma-dokurovanie solárom a kotlom + alternatívy (len podlahové vykurovanie)
  • A2 schéma-dokurovanie solárom a kotlom + alternatívy (kombinované vykurovanie)
  • A3 schéma-dokurovanie solárom a pecov na pevné palivo (kombinované vykurovanie)
  • A4 schéma-dokurovanie solárom a peletovým kotlom (kombinované vykurovanie)

solárny predohrev - ohrev jestvujúceho ohrievača TV (bojler, kotol) a spiatočky kúrenia (kotla) v už obývanom objekte zo solárneho kombinovaného akumulačného zásobníka :

  • A1 schéma-solárny predohrev kotla s integrovaným dobíjacím zásobníkom TV - len podlahové vykurovanie-jednoduchšia alternatíva
  • A2 schéma-solárny predohrev kotla s integrovaným dobíjacím zásobníkom TV - len podlahové vykurovanie-komfortnejšia alternatíva
  • A3 schéma-solárny predohrev kotla s integrovaným dobíjacím zásobníkom TV - kombinované vykurovanie
  • A4 schéma-solárny predohrev ohrievača TV dokurovaného kotlom a spiatočky kúrenia pre kotol - kombinované vykurovanie
  • A5 schéma-solárny predohrev elektrického ohrievača TV a spiatočky kúrenia pre kotol - kombinované vykurovanie

3. OHREV VODY V BAZÉNOCH / možnosti ohrevu bazénovej vody cez protiprúdny výmenník :

samostatný solárny ohrev bazénovej vody

solárny ohrev bazénovej vody v kombinácii s ohrevom pitnej vody (OPV ) v solárnom zásobníku

solárny ohrev bazénovej vody v kombinácii s OPV a podporou vykurovania v kombinovanom akumulačnom zásobníku

4. PRIEMYSELNÉ TEPLO A CHLADENIE

5. VYKUROVANIE SKLENÍKOV

Slnečné kolektory sa používajú v dvojokruhovom zapojení. Primárny okruh sa plní nemrznúcou kvapalinou pre celoročnú prevádzku.