Slnečné kolektory

Ploché slnečné termické kolektory TS z našej ponuky : zobraziť TU

 

Celková plocha kolektorov rady TS 3oo je 2,03 m² / absorpčná plocha je 1,78 m² / rozmer 1000x2000mm

Celková plocha kolektorov rady TS 5oo je 2,53m² / absorpčná plocha je 2,26 m/ rozmer 1265x2000mm

L= s vývodmi z CU rúrky Pr.18, selektívny absorbér ALOx s nízkou emisivitou ( najlacnejšie prevedenie )

P= s prírubovými vývodmi, selektívny absorbér ALOx s nízkou emisivitou

M= s vývodmi s prevlečnou maticou, selektívny absorbér ALOx s nízkou emisivitou ( najdrahšie prevedenie )

V našich zostavách používame prevažne kolektory s "M" vývodmi pre jednoduchosť montáže.

Takéto prevedenie odporúčame aj pre svojpomocnú montáž, prípadne prevedenie "L" pre dostupnosť pripojovacích tvaroviek bežne v obchodnej sieti.

Pri všetkých kolektoroch je použité štandardné bezpečnostné sklo ( 4mm ).

Tvar vnútorného potrubia kolektora je meandrové - lýrové prevedenie (len typ 350) je vhodné do samotiažnych systémov. Štandardne tento typ kolektora neponúkame - len na vyžiadanie.

Minimálny ročný energetický zisk z 1m² plochy kolektora podľa metodiky RAL UZ 73 je 525 kWh/m² rok

Zasklievacie lišty všetkých kolektorov majú farebné vyhotovenie anodická oxidácia tmavý bronz.

MOŽNOSTI UMIESTNENIA PLOCHÝCH SLNEČNÝCH KOLEKTOROV TS

MOŽNOSTI INŠTALÁCIE KOLEKTOROV TS300  ( vertikálna inštalácia )  a TS330 M  ( horizontálna inštalácia )

Výrobcom doporučenú záruku 12 rokov na SLNEČNÉ KOLEKTORY - predlžujeme na nami montované systémy na 18 ROKOV, za predpokladu výmeny kvapaliny v nami doporučených cykloch.