DoMaR Solar, s.r.o. Zvýhodnená zostava TS 500

Zvýhodnená zostava na OPV pre novostavby a 1.podlažné objekty - typu BUNGALOV a pod.

Pre prvé kolá dotácií na slnečné kolektory...2 ks TS500 s 250 litrovým solárny zásobníkom na prípravu teplej vody.