CENNÍKY ZOSTÁV SOLÁRNYCH SYSTÉMOV

U nás komplet s dodávkou, montážou a v prípade systémov na OPV navyše aj s pripojením vodoinštalácie na Vaše rozvody studenej a teplej vody.

Na rozdiel od mnohých predajcov, či montážnikov, ktorí uvádzajú ceny bez montáže, konštrukcií, bez solárneho rozvodu, či s minimom solárnej kvapaliny..., ktoré sa v konečnom dôsledku podstatne navýšia, prípadne Vám nainštalujú len solárny systém, ku ktorému musíte volať vodoinštalatéra, murára a upratovačku - Vám ponúkame cenu za solárny systém na prípravu TV ( Ohrev Pitnej Vody ), ktorý okamžite a bezpečne funguje a je integrovaný do Vášho existujúceho systému distribúcie rozvodov pitnej vody.
VŠETKY uvedené solárne systémy ( zostavy s montážou ) sú plne funkčné a kompletné pre inštalácie v štandardných podmienkach pre rodinný dom (a iné stavby). Predpokladáme orientáciu panelov J, JV - JZ a vhodný sklon 30-50°. Všetky súčasti solárnych systémov sú optimalizované pre konkrétny systém podľa odporúčaní výrobcu solárneho systému.

Dôležité: Kúrenárske, demontážne a rekonštrukčné práce na jestvujúcich zariadeniach a technológii v už obývanom objekte nepatria do primárneho solárneho systému a do celkového rozpočtu solárnych zostáv. V prípade potreby a záujmu zo strany investora je možné tieto práce a iné drobné rekonštrukcie dohodnúť na mieste inštalácie.

TERMIKA - slnečné ploché kolektory - na obrázku dole 5 ks plochých kolektorov TS 300

CERTIFIKÁT

FOTOVOLTIKA - fotovoltické ploché panely - na obrázku hore 8 ks FV panelov POLY