01/10/19

Použitie vertikálnych kolektorov na šikmých strechách

10 plochých kolektorov TS300 / šikmá strecha - škridla / Limbach

12 plochých kolektorov TS300 / šikmá strecha - plech / Hotel Heľpa

12 plochých kolektorov TS300 / šikmá strecha - plech / Hotel Heľpa

12 plochých kolektorov TS300 / šikmá strecha - plech / Hotel Heľpa

16 plochých kolektorov TS300 / šikmá strecha - škridla / Kvetoslavov

16 plochých kolektorov TS300 / šikmá strecha - škridla / Kvetoslavov

2 ploché kolektory TS300 / šikmá strecha - eternit / H.Hámre

2 ploché kolektory TS300 / šikmá strecha - eternit / J.Lehota

2 ploché kolektory TS300 / šikmá strecha - šindel / B.Bystrica

2 ploché kolektory TS300 / šikmá strecha - škridla / Žarnovica

2 ploché kolektory TS300 / šikmá strecha - škridla / Bratislava

33 plochých kolektorov TS300 / šikmá strecha - plech / Lučenec

3 ploché kolektory TS300 / šikmá strecha - plech / Kopernica

3 ploché kolektory TS300 / šikmá strecha - škridla / Č.Voda

3 ploché kolektory TS300 / šikmá strecha - škridla / Čadca

3 ploché kolektory TS300 / šikmá strecha - škridla / Kvetoslavov

3 ploché kolektory TS300 / šikmá strecha - škridla / Lovčica

3 ploché kolektory TS300 / šikmá strecha - škridla / Repište

3 ploché kolektory TS300 / šikmá strecha - škridla / T.Breznica

3 ploché kolektory TS300 / šikmá strecha - škridla / B.Bystrica

4 ploché kolektory TS300 / šikmá strecha - eternit / Rakytovce

4 ploché kolektory TS300 / šikmá strecha - škridla / Bratislava

4 ploché kolektory TS300 / šikmá strecha - škridla / Brezno

4 ploché kolektory TS300 / šikmá strecha - škridla / Klenovec

5 plochých kolektorov TS300 / šikmá strecha - plech / H.Mičiná

6 plochých kolektorov TS300 / šikmá strecha - šindel / Levice

5 plochých kolektorov TS300 / šikmá strecha - škridla / Halíč

5 plochých kolektorov TS300 / šikmá strecha - škridla / Nitra

5 plochých kolektorov TS300 / šikmá strecha - škridla / S.Lupča

5 plochých kolektorov TS300 / šikmá strecha - škridla / Tisovec

5 plochých kolektorov TS300 / šikmá strecha - plast / Stošice

6 plochých kolektorov TS300 / šikmá strecha - škridla / A.Dvor

6 plochých kolektorov TS300 / šikmá strecha - škridla / Bratislava

6 plochých kolektorov TS300 / šikmá strecha - škridla / Dúbrava

6 plochých kolektorov TS300 / šikmá strecha - škridla / Halíč

6 plochých kolektorov TS300 / šikmá strecha - škridla / Smolenice

8 plochých kolektorov TS300 / šikmá strecha - škridla / B.Bystrica

8 plochých kolektorov TS300 / šikmá strecha - škridla / Bratislava

8 plochých kolektorov TS300 / šikmá strecha - škridla / S.Sliače

6 plochých kolektorov TS300 / šikmá strecha - škridla / Detail