Použitie vertikálnych kolektorov na plochých strechách a fasádach