Použitie horizontálnych kolektorov na plochých strechách / markízy / atipické riešenia