Inštalácia solárnej technológie, rozvodov a príslušenstva