< Nepodceňujte kvalitu vody
27.11.2019 18:09 Age: 126 days

Národný projekt Zelená domácnostiam II pokračuje v roku 2020


Rodinné domy sa môžu od roku 2020 znovu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam II.

 

Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Finančný príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR. V pilotnom projekte bolo v prvej fáze do konca roku 2018 k dispozícii 45 miliónov €. V pokračovaní projektu Zelená domácnostiam II bude v období 2019 až 2023 k dispozícii 48 miliónov €.

O poukážky je možné požiadať len počas otvoreného kola. Termíny pripravovaných kôl pre rok 2020 zverejníme, ako náhle to bude známe zo strany SIEA. Predpokladáme koncom decembra 2019.