< Chcete dotáciu na slnečný kolektor? Pozor na niektorých špekulantov.
21.11.2018 16:51 Age: 328 days

INFO SIEA


Posledné kolo pilotného projektu pre rok 2018 Zelená domácnostiam bolo vyhlásené 23. augusta 2018

Aktuálne SIEA pripravuje pokračovanie projektu Zelená domácnostiam tak, aby mohli byť poukážky vydávané od roku 2019. Zámer nového projektu s celkovým rozpočtom 48 miliónov € bol už schválený. V rámci projektu by mohlo byť do roku 2023 podporených ďalších 25-tisíc inštalácií v domácnostiach mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Pôvodný systém vydávania poukážok SIEA plánuje rozšíriť o zásobník žiadostí, aby mohli domácnosti žiadať o poukážky priebežne. Podrobnejšie informácie budú zverejnené po schválení pokračovania národného projektu.