< Chcete dotáciu na slnečný kolektor? Pozor na niektorých špekulantov.
28.12.2017 16:43 Age: 326 days

harmonogram plánovaných kôl projektu Zelená domácnostiam na prvý štvrťrok 2018


V roku 2018 plánuje SIEA vydať poukážky zo Zelenej domácnostiam za takmer 14 miliónov €

21.december 2017

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila harmonogram plánovaných kôl projektu Zelená domácnostiam na prvý štvrťrok 2018. Celkovo bude v roku 2018 k dispozícii takmer 14 miliónov €. Jedno z kôl bude venované výlučne inštaláciám kotlov na biomasu.

 

V prvom štvrťroku budú vyhlásené štyri kolá s poukážkami za viac ako 7 miliónov €. Ako prvé je plánované na 23. januára kolo  zamerané na podporu inštalácie fotovoltických panelov v mimobratislavských regiónoch. Nasledovať budú dve kolá na podporu inštalácií slnečných kolektorov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu. Kolo určené pre mimobratislavské regióny bude vyhlásené 6. februára. Na 13. marca je naplánované kolo, v rámci ktorého bude možné požiadať iba o príspevky na inštaláciu kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch