01/04/19

Solárne zostavy s dodávkou a montážou.

 

Cenník zostáv s kolektormi TS300 a TS500

Extra+ (prevedenie meď) a Extra (prevedenie flexonerez)

na prípravu ohriatej pitnej vody - OPV (TV) s dodávkou a montážou.

Ceny zostáv sú uvedené bez dotácie.

 *Zostava obsahuje : prislúchajúci počet kolektorov TS300, alebo TS500 v zostave s nosnou konštrukciou, solárny volne stojatý zásobník (bojler), reguláciu, kompletnú solárnu technológiu pre správnu a bezporuchovú prevádzku, medený rozvod s izoláciou Aeroflex do +180st.C, teplonosnú nemrznúcu kvapalinu do -32st.C, inštalačný materiál, tvarovky a zabezpečovacie armatúry, dopravu, réžiu, montáž.

Od 31.01.2016 sme do ceny každej solárnej zostavy zaradili aj doplnkovú montáž pripojenia solárneho zásobníka na domový rozvod studenej a teplej vody v už obývanom objekte, ktorá nespadá do primárneho okruhu solárnej zostavy ( v prípade novostavby, alebo ak už zákazník má urobenú predprípravu a má solárny zásobník zakúpený a kompletne pripojený na vykurovací zdroj a rozvody SV/TV, Vám bude odpočítaná cena z každej zostavy v hodnote cca 120,-Eur + cena zásobníka ). Kúrenárske, demontážne a rekonštrukčné práce na jestvujúcich zariadeniach a technológii v už obývanom objekte nepatria do primárneho solárneho systému a do celkového rozpočtu solárnych zostáv. V prípade potreby a záujmu zo strany investora je možné tieto práce a iné drobné rekonštrukcie dohodnúť na mieste inštalácie.

Na rozdiel od mnohých predajcov, či montážnikov, ktorí uvádzajú ceny bez montáže, konštrukcií, bez solárneho rozvodu, či s minimom solárnej kvapaliny..., ktoré sa v konečnom dôsledku podstatne navýšia, prípadne Vám nainštalujú len solárny systém, ku ktorému musíte volať kúrenára, vodára, murára a upratovačku - Vám ponúkame cenu za solárny systém na prípravu TV ( OPV ), ktorý okamžite a bezpečne funguje a je integrovaný do Vášho existujúceho systému distribúcie rozvodov pitnej vody.
VŠETKY uvedené solárne systémy ( zostavy s montážou ) sú plne funkčné a kompletné pre inštalácie v štandardných podmienkach pre rodinný dom (a iné stavby). Predpokladáme orientáciu panelov J, JV - JZ a vhodný sklon 30-50°. Všetky súčasti solárnych systémov sú optimalizované pre konkrétny systém podľa odporúčaní výrobcu solárneho systému.

ODPORÚČANIE : Slnečné kolektory TS300 a TS500 ( vertikálna inštalácia ) sú určené pre montáž na šikmých ( prípadne plochých ) strechách. Pre inštalácie na fasádach, balkónoch prípadne aj na plochých strechách doporučujeme kolektory TS330 ( horizontálna inštalácia ). Prezentácia inštalácií vertikálnych a horizontálnych kolektorov. Cenník zostáv s kolektormi TS330 si môžete stiahnuť v sekcii "CENNÍKY".

obj.číslo *špecifikácia zostáv v štandardnom vyhotoveníZOSTAVAJ/C s DPHpočet osôb v objekte výška dotácie
TSE300-2.2002 kolektory TS300, 200L zásobník, kompletná technológia, montážExtra+3690,00odporúčané pre: 2 - 3 dotácia 1233,-Eur
lacnejšia alternatíva zostavy TS300-2.200 v prevedení flexonerezExtra3540,00
TSE500-2.300***2 kolektory TS500, 300L zásobník, kompletná technológia, montážExtra+4080,00odporúčané pre: 3 - 4 dotácia 1563,-Eur
lacnejšia alternatíva zostavy TS500-2.300 v prevedení flexonerezExtra3930,00
TSE300-3.300**3 kolektory TS300, 300L zásobník, kompletná technológia, montážExtra+4400,00odporúčané pre: 4 - 5 dotácia 1750,-Eur
lacnejšia alternatíva zostavy TS300-3.300 v prevedení flexonerezExtra4250,00
TSE500-3.4003 kolektory TS500, 400L zásobník, kompletná technológia, montážExtra+5140,00odporúčané pre: 5 - 6 dotácia 1750,-Eur
lacnejšia alternatíva zostavy TS500-3.400 v prevedení flexonerezExtra4990,00
TSE300-4.4004 kolektory TS300, 400L zásobník, kompletná technológia, montážExtra+5330,00odporúčané pre: 6 - 7 dotácia 1750,-Eur
lacnejšia alternatíva zostavy TS300-4.400 v prevedení flexonerezExtra5180,00
TSE500-4.5004 kolektory TS500, 500L zásobník, kompletná technológia, montážExtra+na vyžiadanie
lacnejšia alternatíva zostavy TS500-4.500 v prevedení flexonerezExtra
inéPre väčší počet ľudí v objektezostavy na vyžiadanie podľa reálnej spotreby

Celková plocha kolektora rady TS 300 je 2,03m²   absorpčná plocha je 1,78m2  rozmer 1015x2000mm

** najžiadanejšia zostava s TS300

Celková plocha kolektora rady TS 500 je 2,53m²   absorpčná plocha je 2,26m2  rozmer 1265x2000mm

*** najžiadanejšia zostava s TS500

Orientačná maximálna výška dotácie ( poukážky ) :

1 kolektor TS300 1,233kW = 616,50,-Eur

1 kolektor TS500 1,563kW = 781,50,-Eur

1 kolektor TS330 1,213kW = 606,50,-Eur

Nárokovateľná výška poukážky ( max.50% oprávnených nákladov )

 

Cenník zostáv s kolektormi TS300 / EcoExtra+ (prevedenie meď) a EcoExtra (prevedenie flexonerez)

na prípravu ohriatej pitnej vody - OPV (TV) s dodávkou a montážou pre objekty s menšou spotrebou TV.

 *Zostava obsahuje : prislúchajúci počet kolektorov TS300, alebo TS500 v zostave s nosnou konštrukciou, solárny volne stojatý zásobník (bojler), reguláciu, kompletnú solárnu technológiu pre správnu a bezporuchovú prevádzku, medený rozvod s izoláciou Aeroflex do +180st.C, teplonosnú nemrznúcu kvapalinu do -32st.C, inštalačný materiál, tvarovky a zabezpečovacie armatúry, dopravu, réžiu, montáž.

Pri zostavách ECO je pomer plochy kolektorov (výkon) menší na objem ohrievanej kvapaliny v porovnaní so štandardnou zostavou. Odporúčame pre objekty s nižšou spotrebou TV.

obj.číslo*špecifikácia ECO zostávZOSTAVAJ/C s DPHpočet osôb v objekte
TSe300-2.2502 kolektory TS300, 250L zásobník, kompletná technológia, montážEcoExtra+3750,00odporúčané pre: 3 - 4 dotácia 1233,-Eur
lacnejšia alternatíva zostavy TS300-2.250 v prevedení flexonerezEcoExtra3600,00
TSe300-2.3002 kolektory TS300, 300L zásobník, kompletná technológia, montážEcoExtra+3800,00odporúčané pre: 4 - 5 dotácia 1233,-Eur
lacnejšia alternatíva zostavy TS300-2.300 v prevedení flexonerezEcoExtra3650,00
TSe300-3.4003 kolektory TS300, 400L zásobník, kompletná technológia, montážEcoExtra+4800,00odporúčané pre: 5 - 6 dotácia 1750,-Eur
lacnejšia alternatíva zostavy TS300-3.400 v prevedení flexonerezEcoExtra4650,00
TSe300-4.5004 kolektory TS300, 500L zásobník, kompletná technológia, montáž

na vyžiadanie

inéPre väčší počet ľudí v objektezostavy na vyžiadanie podľa reálnej spotreby

 

Vysvetlenie k zostavám a rozdielom v cenách jednotlivých zostáv :

ZOSTAVA Extra plus : v štandardnom vyhotovení s dvojvetvovou čerpadlovou jednotkou, digitálnym regulátorom a medeným rozvodovom.

ZOSTAVA Extra : v štandardnom vyhotovení s dvojvetvovou čerpadlovou jednotkou, digitálnym regulátorom, ale s flexonerezovým rozvodom.

ZOSTAVA EcoExtra plus : v štandardnom vyhotovení s dvojvetvovou čerpadlovou jednotkou, digitálnym regulátorom a medeným rozvodovom*.

ZOSTAVA EcoExtra : v štandardnom vyhotovení s dvojvetvovou čerpadlovou jednotkou, digitálnym regulátorom, ale s flexonerezovým rozvodom*.

*Pri zostavách ECO je pomer plochy kolektorov (výkon) menší na objem ohrievanej kvapaliny v porovnaní so štandardnou zostavou. Odporúčame pre objekty s nižšou spotrebou TV.

Je možné každú zostavu zhotoviť aj v lacnejšom vyhotovení ( SIMPLE ) s jednoduchšou reguláciou, jednovetvovou čerpadlovou jednotkou, použili by sa kolektory s letovacím pripojením nie s maticovým. Takéto vyhotovenie by bolo lacnejšie o ďalších cca 110,-Eur na každú zostavu.

Uprednostňujeme a odporúčame však štandardné riešenie solárneho systému a nerezový (antikorový) vlnovec nedoporučujeme. Prečo ?

Prečo neodporúčame antikorový vlnovec ( flexonerez ). Prípadné lacnejšie prevedenie každej zostavy s použitím flexonerezového vlnovca s izoláciou v zásade nedoporučujeme. Nerezový vlnovec považujeme za nie veľmi vhodné riešenie pre použitie v solárnych systémoch a používame ho len vo výnimočných prípadoch, ako sú prechody volnými dymovodmi, strešným latovaním a pod. Aj napriek tomu sme takúto lacnejšiu alternatívu zaradili do ponuky pre rok 2019, nakoľko až 2/3 montážnych firiem takéto prevedenie záujemcom ponúka a montuje. Je na zvážení každého záujemcu, či chcú za každú cenu ušetriť. Používame a odporúčame pre bezproblémový chod solárneho systému výhradne medené rozvody, pre hladký prietok bez hydraulického odporu a možného zavzdušňovania ( čo vlnovec nespĺňa ). Používame výhradne materiály nepodliehajúce korózii s dlhou životnosťou, ako sú tvarovky z mosadze, medi a bronzu.

Použitie medeného rozvodu

-         bezproblémový a bezodporový prietok  / výhoda

-         bezproblémové odvzdušňovanie a odplyňovanie / výhoda

-         použitie väčšieho množstva tvaroviek a príslušenstva / nevýhoda - vyššia cena

-         pracnejšia a časovo náročnejšia montáž / nevýhoda - pre nás

-         estetické prevedenie / ?

Použitie nerezového vlnovca

-         štruktúra vlnovca spomaľuje prietok / nevýhoda

-         pri nábehu systému sa tvoria drobné mikročastice plynov, ktoré sa problematickejšie odplyňujú / nevýhoda

-         použitie menšieho množstva príslušenstva / výhoda ? lacnejšie prevedenie

-         jednoduchšia a rýchlejšia montáž / výhoda ? Ale len pre montážnika

-         neestetické prevedenie / ?