Použitie vertikálnych kolektorov

na šikmých strechách

Použitie vertikálnych kolektorov

na plochých strechách a fasádach

Použitie horizontálnych kolektorov na plochých strechách / markizy

Inštalácia solárnej technológie,

rozvodov a príslušenstva

Inštalácia kolektorov / atipické riešenia korekcie - detaily / fotovoltika

Inštalácie vykurovania
kúrenie - voda - odpady